วันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2554

พิธีต้อนรับกำลังพลจบภารกิจการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4066


กรมการทหารช่าง กระทำพิธีต้อนรับกำลังพลของ ของกองพันทหารช่างที่ 51 ซึ่งจบภารกิจการปฏิบัติงานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4066 บ้านตะโล๊ะหะลอ อ.รามัน จ.ยะลาถึงบ้านปาลอปาต๊ะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

ที่สโมสรนายทหารค่ายภาณุรังษี พลโท ทวนชัย พันเพิ่มศิริ เจ้ากรมการทหารช่าง เป็นประธานในพิธีกล่าวต้อนรับ หลังจากที่ทหารช่างได้มอบทางหลวงหมายเลข 418 ให้เป็นของขวัญแก่พี่น้องจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อต้นปี 2553 ที่ผ่านมา ปัจจุบันได้รับมอบภารกิจจากกองทัพบกให้ดำเนินการก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 410 และหมายเลข 4066 โดยกองพันทหารช่าง ที่ 51 รับผิดชอบโครงการก่อสร้างทางหลวง หมายเลข 4066 สายบ้านตะโล๊ะหะลอ อ.รามัน จ.ยะลาถึงบ้านปาลอปาต๊ะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2553เป็นต้นมา

สำนักก่อสร้างทางที่ 3 กรมทางหลวงมีนโยบายที่จะดำเนินการก่อสร้างถนนสายนี้ เพื่อย่นระยะทางจากจังหวัดยะลา กับจังหวัดนราธิวาส โดยเริ่มต้นบริเวณ กิโลเมตรที่ 27+225.00 ของทางหลวงหมายเลข 4060 บริเวณบ้านตะโล๊ะหะลอผ่านตำบลตะโล๊ะหะลอ อ.รามัน จ.ยะลา ไปยัง ต.วาสุกรี อ.รือเสอะและไปบรรจบกับทางหลวงหมายเลขที่ 42 ที่บริเวณ กิโลเมตรที่ 80+719.567 ในพื้นที่เขตตำบลปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส ซึ่งเป็นเส้นทางที่สามารถให้ ราษฏรใช้ลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรออกไปจำหน่าย และเป็นเส้นทางที่สามารถนำขึ้นสู่แหล่งท่องเที่ยวได้อีกด้วย

ปัจจุบันการก่อสร้างทางหลวงสายดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว กำหนดระยะในการก่อสร้าง 365 วัน โดยมี พันโท ปวัน บุญบันดาล ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ 51 เป็นผู้บังคับหน่วยงานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4066ภาพ/ข่าว กาญจนา สิมมา
30/03/54


ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262


ไม่มีความคิดเห็น: