วันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2554

อบต.สร้อยฟ้าจัดงานประเพณีสงกรานต์ไทย ไร้แอลกอฮอล์ 2554


องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยฟ้าจัดแถลงข่าวงานประเพณีสงกรานต์ไทย ไร้แอลกอฮอล์ ประจำปี 2554

ที่ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยฟ้า อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นายประชุม พิมพ์โดด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยฟ้าเป็นประธานแถลงข่าว พร้อมด้วยนางยลศิฉัตร ริมธีระกุล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยฟ้า และนายกรณ์เอก แผงสุข ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ร่วมกันแถลงข่าวงานประเพณีสงกรานต์ไทย ไร้แอลกอฮอล์ ประจำปี 2554 องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยฟ้า เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดราชบุรี และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกันจัดงานประเพณีสงกรานต์ไทย ไร้แอลกอฮอล์ 2554ขึ้นในวันที่ 14 เมษายน 2554 นี้ ที่ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยฟ้า อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ทั้งนี้เพื่อร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าของไทย ให้คงอยู่สืบต่อไป พร้อมกับสร้างค่านิยมที่ดีในงานประเพณี โดยรณรงค์ ลด ละ เลิก เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในเทศกาลงานบุญต่างๆ ไม่ต้องพึ่งแอลกอฮอล์ สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านของผู้สูงอายุ การรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และการประกวดผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีเด่น พร้อมกันนี้ สสส. ยังได้จัดกิจกรรมตอบปัญหาชิงรางวัล การเล่นเกมปาลูกโป่ง และอื่นๆอีกมาก


ภาพ/ข่าว สุชาติ รอดบุญพา
30/03/54

ช่วยสนับสนุน HCTV จะได้มีข่าวอย่างนี้ ให้ชมต่อไป
ติดต่อสนับสนุน โทร 0-3231-0262

ไม่มีความคิดเห็น: