วันอังคารที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2553

อบจ.ราชบุรี มอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม


อบจ.ราชบุรี มอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่ ต. ด่านทับตะโก อ. จอมบึง จำนวน 200 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

เช้าวันนี้ ที่ศาลาอเนกประสงค์ ต.ด่านทับตะโก องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ได้มอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ ต.ด่านทับตะโก หลังจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดราชบุรีเมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาทำให้จังหวัดราชบุรีประกาศพื้นที่ภัยพิบัติ 5 อำเภอ ประกอบด้วยอำเภอสวนผึ้ง อำเภอบ้านคา อำเภอปากท่อและอำเภอจอมบึง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นำโดย นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นายพงษ์ศักดิ์ กิจประเสริฐ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นายโอภาส ตัณฑ์เจริญรัตน์ รองนายก อบจ.ราชบุรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นายสุพรชัย จิตตุรงค์อาภรณ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี และหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ได้นำถุงยังชีพประกอบด้วยเครื่องอุปโภค- บริโภคไปมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ใน ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จำนวน 200 ชุด เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไปภาพ/ข่าว วิทยา เอี่ยมสำอางค์
12/10/53


ไม่มีความคิดเห็น: