วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ราชบุรีนํ้าท่วมรอบ 3 จอมบึง 7 หมู่บ้านเดือดร้อน
 ที่จังหวัดราชบุรี ฝนตกติดต่อกันเป็นระยะ 2-3 วันนี้ ทําให้ป่าไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน 7 หมู่บ้าน และพื้นที่เกษตร ในตําบลปากช่อง อําเภอจอมบึง ได้รับความเสียหาย


นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ นายอําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี พร้อม นายสัญชัย โพธิ์น้อย กํานันตําบลปากช่อง ตรวจสอบพื้นที่ความเสียหายของชาวบ้าน หลังเกิดฝนตกติดต่อกันเป็นระยะช่วง 2-3 วันนี้ ส่งผลให้นํ้าป่าไหลลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน รวม 7 หมู่บ้านในตําบลปากท่อ อําเภอจอมบึง ปริมาณ นํ้ายังเอ่อล้นท่วมถนนเข้าหมู่บ้านหลายแห่ง รวมทั้งนาข้าวที่กําลังออกรวง พื้นที่การเกษตรอื่น ๆ และโรงเพาะเห็ดได้รับความเสียหายจํานวนมาก

ขณะนี้ทางอําเภอได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกสํารวจความเสียหายทั้งหมด รายงานให้ทางจังหวัดทราบ เพื่อเข้าให้การช่วยเหลือชาวบ้าน อย่างไรก็ตาม ขณะนี้นํ้าป่าจากพื้นที่สูง ได้ไหลลงพื้นที่ตํ่าที่เป็นพื้นที่รับนํ้าในหลายตําบลของอําเภอเมือง อําเภอจอมบึง ซึ่งหากฝนยังไม่หยุดตกก็จะทําให้ปริมาณนํ้าขยายวงกว้างสร้างความเดือดร้อนและเสียหายให้กับราษฎรผู้ประสบภัยอีกระลอก
ภาพ/ข่าว  ภัทรพงศ์ คำเปรม
21/10/53

ไม่มีความคิดเห็น: