วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

กำนันผู้ใหญ่บ้านยื่นหนังสือหลังการสร้างถนนในป่า


กำนันผู้ใหญ่บ้านรวมตัวยื่นหนังสือหลัง อบจ.ราชบุรีระงับการสร้างถนนในป่า

นายอ่อน ท้าววิบูลย์ กํานันตําบลป่าหวาย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ได้นำผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านจํานวนหนึ่งในต.ป่าหวาย มายื่นหนังสือต่อนายณัฐวุฒิ เพชรพรมศร นายอำเภอสวนผึ้ง เรื่องของการขยายถนนเส้นทางบ้านทุ่งศาลา - พุยาง บริเวณเหนืออ่างเก็บนํ้าทุ่งศาลา หมู่ที่ 4 ตําบลป่าหวาย หลังจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี สั่งระงับโครงการก่อสร้างชั่วคราว เนื่องจากมีหน่วยงาน เช่น ธนารักษ์จังหวัด กรมการทหารช่างราชบุรี คัดค้านการขยายถนนเส้นดังกล่าว เพราะอยู่ในพื้นที่ราชพัสดุที่ทหารเป็นผู้ขอใช้ประโยชน์และไม่ได้ขอความเห็นชอบในการขยายถนนจากทางกรมการทหารช่าง จ.ราชบุรี และถนนเส้นดังกล่าวยังมีข่าวว่ามีการสร้างถนนเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มนายทุนที่เข้าไปจับจองที่ดินราชพัสดุซึ่งเป็นป่าที่อยู่ด้านในมีเนื้อที่หลายพันไร่โดยนายอ่อน ท้าววิบูลย์ กำนันต.ป่าหวายนั้น

ยืนยันว่า เส้นทางเส้นนี้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ในการขนพืชไร่ออกมาขายหลายปี อยู่ในสภาพยากลําบากในการสัญจรไปมา ซึ่งการของบประมาณมาทำการขยายเส้นทางก็ได้ผ่านประชาคมของหมู่บ้านไปแล้ว จึงได้ให้องค์การบริหารส่วนตําบลป่าหวาย ดำเนินการเสนอของบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เพื่อทําเป็นถนนลูกรังบดอัดกว้าง 8 เมตร ระยะทางประมาณ 3 กม. แต่การขยายถนนนั้นยังไม่แล้วเสร็จก็ถูกสั่งระงับเพราะความไม่เห็นชอบจากหน่วยทหาร ซึ่งชาวบ้านที่ต้องการให้มีการขยายถนนเส้นดังกล่าว ได้ร่วมกันลงรายชื่อเพื่อขอให้สร้างถนนเส้นนี้ให้แล้วเสร็จ

ซึ่งยื่นหนังสือครั้งนี้ชาวบ้านบอกว่าไม่เกี่ยวกับกลุ่มนายทุนอะไรทั้งสิ้น แต่เป็นความต้องการของชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนเท่านั้น โดยมีนายสายชล จันทร์เพ็ญ ปลัดอาวุโส อําเภอสวนผึ้งมารับหนังสือแทนและบอกว่าจะส่งต่อหนังสือเรียกร้องของชาวบ้านไปยังกรมธนารักษ์จังหวัด และจังหวัดราชบุรี เพื่อดำเนินการต่อไปภาพ/ข่าว   ภัทรพงศ์ คำเปรม
08/07/53

ไม่มีความคิดเห็น: