วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ปันน้ำใจเด็กชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยงบ้านพุระกำ


ปันน้ำใจเด็กชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยงบ้านพุระกำกับนักศึกษาอโยธยาที่ราชบุรี

วันที่ 18 กรกฎาคม คณะกลุ่มนิสิตนักศึกษา คณาจารย์ ปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสตร์บัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา ( เมืองทองธานี ) เดินทางมาจัดกิจกรรมแบ่งปันความรู้สู่เด็กชาวเขาที่ด้อยโอกาสในหมู่บ้านพุระกำ โดย ดร. สมบูรณ์ ยืนยงสุวรรณ ประธานโครงการปริญญาตรีของสถาบันฯ ได้จัดโครงการปันน้ำใจสู่ชายแดน และสัมมนาวิชาการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์นอกสถานที่ ในหลักสูตรรัฐประศาสตร์บัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยาซึ่งเข้ามาดำเนินกิจการให้ความรู้กับเด็ก ๆ ชาวไทยภูเขาเผากะเหรี่ยงในโครงการ แม่ฟ้าหลวง บ้านพุระกำ หมู่ที่ 6 ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยมีนายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้จากการประสานงานของนายบัญชา คำทอง หรือ ดักแด้ นักแสดงชื่อดัง ที่รู้จักกันในนามกองเชียร์ชั้นแนวหน้าของการแข่งขันกีฬาระดับชาติ ซึ่งภายในกิจกรรมของนิสิตนักศึกษาที่มาในครั้งนี้ได้ร่วมกันทำคุณประโยชน์ให้แก่เด็ก ๆ โดยการเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนชาวไทยภูเขา ชาวบ้านพุระกำ การปล่อยปลาในบ่อเลี้ยงของหมู่บ้าน กิจกรรมปลูกต้นไม้ ปลูกผัก อีกทั้งเล่นกีฬา พร้อมกิจกรรมด้านดนตรี ทำให้เด็กในศูนย์เรียนรู้ชาวไทยภูเขาโครงการ “ แม่ฟ้าหลวง ” บ้านพุระกำ ตำบลตะนางศรี ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมและแสดงออกถึงความสามารถอย่างสนุกสนาน นอกจากนี้ยังได้รับของขวัญเป็นขนม สมุด ดินสอ รวมไปถึงหนังสือเรียน ที่กลุ่มนิสิตนักศึกษาฯ นำมาบริจาคให้ รวมทั้งยังได้รับฟังการบรรยายธรรมจาก ดร.ธรรมรักษ์ เรืองจรัส อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการฯ บ้านพุระกำ ซึ่งในพื้นที่ดังกล่าวมีชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงอาศัยอยู่ 43 ครอบครัว ห่างจากชายแดนพม่าเพียง 2.5 กิโลเมตรและมีลำห้วยพุระกำไหลจากเทือกเขาตะนาวศรีไปรวมกับห้วยปีว่องสู่ลำภาชี ผ่านบ้านพุระกำ เป็นพื้นที่ในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

 ลักษณะเป็นป่าค่อนข้างสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร ต้นน้ำภาชี มีประชากรได้เข้าไปอาศัยทำกิน เป็นพื้นที่เสี่ยงเนื่องจากอยู่ใกล้ชายแดนไทย-พม่า เพื่อป้องกันการบุกรุกป่า ทำไร่เลื่อนลอย ให้ประชาชนมีที่ทำกินเป็นหลักแหล่งมีอาชีพ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พระองค์ได้มอบหมายให้ นายสหัส บุญญาวิวัฒน์ ผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวังฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ( ตำแหน่งในขณะนั้น ) และคณะได้หาพื้นที่สำหรับทำฟาร์มตัวอย่างให้มีการปลูกพืชผักต่าง ๆ เพื่อเป็นแหล่งอาหารหล่อเลี้ยงชุมชน เป็นแหล่งจ้างแรงงานของชาวบ้าน โดยจัดทำแปลงสวนเกษตร แปลงผักที่ทำค้าง แปลงผัก - พืชไร่ แปลงไผ่ไม้พุ่ม กล้วย พื้นที่มีความลาดชันสูง แปลงไม้ผล แปลงไม้ยืนต้น แปลงข้าวไร่ แปลงพืชประจำท้องถิ่น แปลงสมุนไพรประจำท้องถิ่น มีระบบพลังงานแสงอาทิตย์ แสงสว่าง การจัดการน้ำ กิจกรรมปศุสัตว์ การส่งเสริมอาชีพ ปักผ้า ทอผ้า และจักรสารภาพ/ข่าว  ภัทรพงศ์ คำเปรม
19/07/53

ไม่มีความคิดเห็น: