วันพุธที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

จทบ.จ.ราชบุรีจัดงานวันพร้อมญาติทหารใหม่


จทบ.จ.ราชบุรีจัดงานวันพร้อมญาติทหารใหม่ เปิดโอกาสให้ พ่อ-แม่ ผู้ปกครองและญาติ ได้พบปะพูดคุยกับบุตรหลานที่ได้จากบ้านมานานที่สนามกองร้อยจังหวัดทหารบกจังหวัดราชบุรี พลตรีเยาวดนัย ภู่เจริญยศ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม งานวันพร้อมญาติทหารใหม่ ปี ๒๕๕๓ เพื่อให้พ่อ แม่ ผู้ปกครองและญาติทหารใหม่ มีโอกาสเข้ามาสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของทหาร เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นศรัทธา มีความอบอุ่นใจ ที่บุตร-หลานของตนได้เข้ามารับราชการทหาร

โดยมีการเปิดโอกาสให้ พ่อ-แม่ ผู้ปกครองและญาติ ได้พบปะพูดคุยกับบุตรหลานที่ได้จากบ้านมานาน และพบปะพูดคุยกับผู้บังคับบัญชา ตลอดจนได้ร่วมกันรับประทานอาหาร และเพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ ทัศนคติที่ดีต่อหน่วยทหารและกองทัพบก ทำให้เกิดความเชื่อมั่น ในการสนับสนุนหน่วยทหารรวมทั้งให้บุตร-หลานของตนสมัครเข้ารับราชการทหารด้วยความเต็มใจภาพ/ข่าว วิทยา เอี่ยมสำอางค์
14/07/53

ไม่มีความคิดเห็น: