วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

อ.วัดเพลง จัดโครงการอำเภอเคลื่อนที่


อำเภอวัดเพลงจัดโครงการอำเภอเคลื่อนที่ เพื่อนำบริการของรัฐทั้งในระดับจังหวัด อำเภอและภาคเอกชน ไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบล หมู่บ้าน ของอำเภอ

ที่ศาลาเอนกประสงค์วัดเกาะศาลพระ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี ทางอำเภอได้จัดกิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่ออกหน่วยบรรเทาทุกให้กับประชาชนในพื้นที่ เบื้องต้นมีประชาชนทุกเพศ ทุกวัยเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน ทั้งนี้มีหน่วยงานของรัฐทั้งในระดับจังหวัด อำเภอและภาคเอกชน ไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบล หมู่บ้าน ของอำเภอมาให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอวัดเพลง อาทิ การตรวจสุขภาพประชาชนเบื้องต้นฟรี พร้อมให้คำปรึกษาทางด้านสุขภาพ กับโรงพยาบาลวัดเพลง การแนะนำปรึกษาปัญหาทางการเกษตรของประชาชนโดยเกษตรอำเภอวัดเพลงเป็นต้น

ในการนี้นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มีโอกาสพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่อำเภอวัดเพลง และ ได้รับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการ ผู้นำหมู่บ้าน ชุมชน และประชาชน พร้อมทั้งได้มอบข้าวสารจากกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์จำนวน 200 ถุงให้กับประชาชนที่ร่วมโครงการเป็นการบรรเทาทุกข์ด้านค่าครองชีพแก่ผู้ที่ยากไร้ในพื้นที่อำเภอวัดเพลง นอกจากนี้ยังได้มอบเงินสดจำนวนหนึ่งให้กับผู้พิการทางขาที่ต้องนั่งรถเข็นเลี้ยงหลานวัย 10 ขวบ ซึ่งป่วยเป็นโรคเบาหวานอีกด้วย โดยที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เป็นเป็นตัวแทนประสานขอความช่วยเหลือไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลงเพื่อเข้ามาดูแลความช่วยเหลือชีวิตและความเป็นอยู่แก่ผู้พิการรายนี้แล้วในเบื้องต้นภาพ/ข่าว  ภัทรพงศ์ คำเปรม
12/07/536

ไม่มีความคิดเห็น: