วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวในตลาดน้ำดำเนินสะดวก


ขณะนี้ยอดนักท่องเที่ยวในตลาดน้ำดำเนินสะดวกลดลงอย่างน่าใจหายส่วนหนึ่งเกิดจากผลกระทบของเหตุการณ์ชุมนุมที่ผ่านมา

ตลาดน้ำดำเนินฯ ซึ่งในอดีตเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายและในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและเทศ เดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากแต่ในปัจจุบันกลับได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชุมนุมที่ผ่านมา ซึ่งในแต่ละประเทศก็ได้ห้ามไม่ให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาในประเทศไทย โดยเฉพาะช่วงที่มีการชุมนุมเพราะหวั่นอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น โดยสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดอื่นๆ ก็คงได้รับผลกระทบไม่แพ้จังหวัดราชบุรี แต่สำหรับตลาดน้ำดำเนินสะดวก

 ณ ปัจจุบัน เหลือยอดนักท่องเที่ยวเพียง ร้อยละ 30 เท่านั้นเมื่อเทียบกับช่วงก่อนการชุมนุกนับว่านักท่องเที่ยวหายไปมากและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งตนได้คาดการณ์ว่าหากในช่วง 1 – 2 เดือนนี้ เหตุกาณณ์บ้านเมือง ยังอยู่ในภาวะสงบสุข ยอดนักท่องเที่ยวก็น่าจะกลับมาอยู่ในสภาพเดิมอย่างแน่นอน โดยช่วงนี้ ก็ขอให้พี่น้องประชาชนช่วยกันเที่ยวไทยคึกครื้น เศรษฐกิจไทยคึกคัก เพื่อเป็นการบรรเทาภาวะเศรษฐกิจในช่วงนี้ภาพ/ข่าว   ภัทรพงศ์ คำเปรม
08/07/53

ไม่มีความคิดเห็น: