วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

บวชพระแสนรูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ


ประชาชนชาวราชบุรี ร่วมพิธีบวชพระแสนรูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ที่ วัดชัฏปาหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ประชาชนจำนวนมากได้เดินทางมาร่วมพิธีอันเป็นกุศลยิ่งกับชีวิตลูกผู้ชาย รวมทั้งญาติๆ ที่จะได้ร่วมบุญเกาะชายผ้าเหลือง ในการร่วมพิธีบวชพระแสนรูปเพื่อถวายในหลวง โดยในวันนี้ได้มีประชาชนร่วมบวช จำนวน 100 รูปมี นายมานิต นพอมรบดี อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีโดยมีนางบุญยิ่ง นิติกาญจนา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมกับญาติๆ ของผู้ที่สมัครใจเข้าร่วมในครั้งนี้ และผู้ที่บวชจะปฎิบัติธรรม ถือศิล ตั้งแต่วันที่ 9 ก.ค. – 8 พ.ย. 53 นี้
อย่างไรก็ดี โครงการบวชพระ 1 แสนรูป เข้าพรรษา นอกจากจะเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ แล้ว ยังเป็นการกระตุ้นให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ตลอดทั้งการฟื้นฟูประเพณีการบวชของชายไทย ซึ่งจะสร้างความสงบ ร่มเย็น ความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ด้วยการอาศัยหลักธรรม คำสั่งสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าในการดำรงชีวิตของคนในชาติ สืบไปภาพ/ข่าว  ภัทรพงศ์ คำเปรม
13/07/53

ไม่มีความคิดเห็น: