วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

พิธีปิดการประเมินผลการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1/2553


กองพลพัฒนาที่ 1 จัดพิธีปิดและมอบรางวัลการประเมินผลการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1/2553 เพื่อส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการฝึกทหารใหม่ของหน่วยขึ้นตรงภายในให้ดียิ่งขึ้น

ที่ลานพื้นแข็งหน้ากองบัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1 ค่ายศรีสุริยวงศ์ พลตรี ธวัชชัย นุ่มนิ่ม ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1 เป็นประธานในพิธีปิดการประเมินผลการฝึกทหารใหม่ รุ่นปีพุทธศักราช 2553 ผลัดที่ 1 โดยกองพลพัฒนาที่ 1 ได้จัดการประเมินการฝึกในสถานีที่ 6 การสอนอบรมเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 สถานีที่ 4 การยิงปืนด้วยกระสุนจริง เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2553 โดยการสุ่มเลือกทหารใหม่หน่วยฝึกละ 30 นาย มาทำการประเมิน และคณะกรรมการประเมินผลได้กำหนดให้ผู้ที่เข้ารับการประเมินผลการฝึกในครั้งนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ตามที่กรมยุทธศึกษาทหารบกกำหนดของทหารใหม่ที่บรรจุในหน่วยฝึก

โดยผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1 ได้มอบรางวัลให้กับผู้บังคับกองพัน และผู้ฝึกหน่วยฝึกทหารใหม่ ช.พัน.52 ช1รอ. ที่ชนะเลิศการประเมินผลการฝึกทหารใหม่ รุ่นปีพุทธศักราช 2553 ผลัดที่ 1 การประดับแพรแถบแก่ธงของหน่วยฝึก ช.พัน.52 ช1รอ. และการมอบรางวัลให้กับทหารใหม่ที่มีผลคะแนนสูงสุดการทดสอบในสถานีที่ 6 การสอนอบรมด้วย
ภาพ/ข่าว คมปิยะ อิษฎานนท์
08/07/53


ไม่มีความคิดเห็น: